Gvin.com in mreženje | GVIN.com

Vstopna točka za naše naročnike

Za prijavo v Gvin sistem kliknite na gumb

Brezplačen iskalnik

Za brezplačno iskanje podatkov vpišite ime podjetja, ustanove, naslov, davčno ali matično številko.
Podjetja Spletna stran

Vas zanima mreženje? | gvin.com

Gvin.com je celovito poslovno-informacijsko orodje, ki ponuja popoln vpogled v slovenska podjetja in njihove vodilne osebe

Gvin.com nudi podporo strokovnjakom z različnih področij s pravimi in potrebnimi poslovnimi informacijami. Z Gvin.com spremljate dogajanje na izbranem področju natanko po vaši meri. Le tako se lahko resnično posvetite stvarem, ki so za vaše delo strateškega pomena.
Gvin.com je na voljo v različnih paketih, ki jih sestavljajo različni moduli.

 • gvin.com

  Vas zanima mreženje?

  Integralni del življenja slehernega poslovneža je mreženje. Si predstavljate, da vzpostavljanje zvez in opazovanje, kdo je povezan s katerim podjetjem, poteka enostavno in igrivo? S pomočjo našega modula SiMatrix lahko zlahka vidite, s kom in na kakšen način je povezana sleherna oseba ali podjetje v slovenski poslovni sferi. Enostavno, mar ne?
Vrsta paketa Osnovni Osnovni plus+ Poslovni Super GVIN
FINANČNI PODATKI
FINANČNI PODATKI:

 • bilančni podatki za vsa podjetja in samostojne podjetnike, urejeni v primerljivi časovni vrsti, neodvisni od sprememb računovodskih standardov;
 • revidirane bilance in letna poročila;
 • pregled bilanc in kazalnikov v daljšem časovnem obdobju od leta 1994 dalje;
 • pregled bilanc v nominalnih in realnih vrednostih ter različnih valutah (EUR, USD);
 • možnost kreiranja lastnih kazalnikov, pogledov in primerjave s konkurenco;
 • izvoz v xls, izvoz v Ibisco Finplan ali Ibisco FinBon;
 • plačilni indeks podjetja;
 • blokade transakcijskih računov in zgodovina blokad od leta 2002 dalje;
 • napovedani naroki gospodarskih sporov in zgodovina le-teh;
 • semafor – pokazatelj trenutne slike podjetja;
 • INFORMATOR – servis obveščanja po e-pošti o blokadah TRR, narokih, spremembah plačilnega indeksa, začetku stečaja, prisilne poravnave in likvidacije za 300 podjetij po lastnem izboru.

included included included included
REGISTER
REGISTER:

 • stečaji, izbrisi in insolventnosti ponujajo dnevno sveže podatke o stečajih, likvidacijskih postopkih, postopkih prisilnih poravnav in izbrisih. Podatke dopoljnjujejo tudi informacije o roku prijave terjatev in odvzetih davčnih številkah;
 • spremembe in ustanovitve zajemajo vse zapise iz sodnega registra o spremembah firme (kapitala, družbenikov, zastopnikov, ustanoviteljev), sedeža in drugo ter vse informacije o novoustanovljenih podjetjih;
 • skupščine zajemajo sklice in sklepe skupščin ter pregled napovedanih skupščin;
 • uradne objave so objave podjetij namenjene javnosti.

included included included included
POSLOVNI TISK
POSLOVNI TISK:

 • dnevno ažuriranje člankov objavljenih v: Delu, Dnevniku, Večeru, Financah, Žurnalu 24, Managerju, STA, Kapital, The Slovenian Times, GfK Orange in drugih;
 • arhiv člankov od leta 1994;
 • možnost tiskanja, shranjevanja in pošiljanja člankov po elektronski pošti;
 • iskanje po različnih kriterijih (poljuben tekst, avtor, datum, vir ipd);
 • monitoring poslovnega tiska.

included included included included
FINBON
FINBON:

 • Ibisco FinBon je program za finančno analizo poslovanja podjetij. Namenjen je finančnikom v podjetjih, svetovalnih hišah in finančnih institucijah. FinBon omogoča reševanje zahtevnih nalog s področja poslovnih financ na enostaven način in tako povečuje produktivnost dela in učinkovitost poslovnega odločanja. Omogoča finančni kontroling, analizo finančnih kazalnikov, bonitetno analizo, analizo donosnosti na investirani kapital, grafično analizo vrednotenja podjetja s količniki in različne oblike poročanja. Poročila lahko pripravimo v angleščini, nemščini, ruščini in italijanščini. Uporabljamo ga za analizo lastnega podjetja ali konkurenčnih podjetij, kupcev in dobaviteljev.Vsebinske prednosti FinBon-a:
  • poročilo o finančni analizi podjetja lahko pripravimo v zelo kratkem času;
  • poročilo v Microsoft Wordu ali PowerPointu lahko izdelamo v petih minutah;
  • ni ročnega vnašanja podatkov iz finančnega knjigovodstva v Excel;
  • za pripravo poročila ni potrebno ročno kopiranje slik iz Excela v Word.

included included included included
BONITETNA OCENA
BONITETNA OCENA:

 • finančna ocena opredeljuje likvidnost in poslovno uspešnost podjetja in je merjena s ključnimi finančnimi kazalniki;
 • dinamična ocena podaja oceno kredibilnosti in solidnosti poslovanja na podlagi dnevno ažuriranih podatkov o plačilnem indeksu, blokadah TRR, narokih in insolventnostih;
 • zgodovina bonitetnih ocen in grafična primerjava.

 

Vsebinske prednosti: po obsegu najbogatejši vir finančnih podatkov, dnevno ažuriranih uradnih objav in objav iz poslovnega tiska z bogatimi arhivi, metodologija izbranih parametrov nam kaže stanje podjetja v združeni bonitetni oceni.

Funkcionalne prednosti: pregleden, zanesljiv, enostaven in hiter iskalnik; bonitetna ocena omogoča hiter predogled trenutne slike podjetja.

included included included included
SiMatrix
SiMatrix:

 • vodilne osebe in njihov položaj, vključno z zgodovino;
 • povezave oseb in podjetij (preko 300.000 subjektov);
 • lastniške strukture podjetij in deleži le-teh v drugih podjetjih;
 • vpogled v poslovne skupine in konsolidirana podjetja;
 • poslovne novice in uradne objave za vodilne osebe;
 • dnevno ažurirano lastništvo za delniške družbe.

Vsebinske prednosti: vpogled v gibanje fizičnih oseb v poslovnem svetu in pregled lastniških struktur iz različnih virov.

Funkcionalne prednosti: celovit predogled trenutnih in preteklih položajev vodilnih struktur.

included included included included
KONSOLIDIRANE BILANCE
KONSOLIDIRANE BILANCE:

 • Konsolidirane bilance: modul, ki nudi vpogled v cca. 500 konsolidiranih družb in posledično 2.500 hčerinskih družb v operativni obliki z arhivom od leta 2002.
  Smo edini v Sloveniji, ki konsolidirane bilance ponujamo v digitalni obliki, saj podatke iz letnih poročil ročno prepišemo v našo bazo in vam s tem omogočimo njihovo nadaljnjo obdelavo.

included included included included
NEPROFITNE ORGANIZACIJE
NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 • V modulu Neprofitne organizacije lahko dostopate do podatkov za cca. 27.000 neprofitnih organizacij v Sloveniji (javni zavodi, društva, pravne osebe javnega prava, zadruge), vendar odvisno od posamezne neprofitne organizacije. V kolikor so torej podatki na voljo, jih objavimo, vendar niso vse neprofitne organizacije dolžne oddajati finančnih poročil (npr. odvetniki).
  Če vaše delo vključuje veliko sodelovanja z neprofitnimi organizacijami, si delo olajšajte tako, da v vašem GVIN.com vključite tudi podatke o neprofitnih organizacijah!

included included included included
ŠT. TOČK V PAVŠALU 700 točk 1.000 točk 1.200 točk 1.500 točk
Osnovni
1.275€
+ DDV/ leto
Osnovni plus+
1.855 €
+ DDV/ leto
Poslovni
2.115 €
+ DDV/ leto
Super GVIN
2.349 €
+ DDV/ leto

Komentarji so zaprti.


SEO Powered By SEOPressor

Warning: Unknown: open(C:\Windows\TEMP\\sess_hrh7d4a41kpd10ndprigo67h76, O_RDWR) failed: Invalid argument (22) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0