Nazaj
Uspešnim podjetjem je urejena logistika pomembna (Avtor: Aleksandra Vagaja)
Datum objave: 30.4.2003
Datum eInformatorja: 5.5.2003
 
Hitra rast poslovanja onemogoča izračun prihrankov; brez učinkovite informacijske podpore bi bila logistika dosti dražja, zagotavljajo sogovorniki Optimiranje logističnih procesov ter poglobitev informacijske podpore pomenita v podjetjih veliko priložnost za znižanje celotnih stroškov, hkrati pa povečujeta zanesljivost in stabilnost poslovanja. Čeprav o konkretnih prihrankih podjetja težko govorijo, na pocenitev poslovanja vplivajo tudi številne poenostavitve v carinskih postopkih: nižji stroški carinskega posredovanja in prevozov, večji pretok blaga, večja zanesljivost dobav, krajši tranzitni časi ter manj zalog.
Prevent: voluminozni izdelki, visoki stroški V Preventu iz Slovenj Gradca, ki dela za avtomobilsko industrijo, so logistiko razvili zelo visoko. "Avtomobilske sedežne prevleke, ki jih izdelujemo, so voluminozno blago, zato so stroški transporta precejšnji. Zaradi tega smo za njihov transport prilagodili tako embalažo kot tudi vozila. Drugi dejavnik, ki vpliva na naše poslovanje, je dobava 'just in time'. Proizvajalcu avtomobila moramo naše izdelke dobaviti v natančno določenem času, vedno pravočasno," je pojasnila Monika Žvikart iz Preventa in dodala, da od začetka leta 2000 uporabljajo sodoben informacijski sistem SAP R/3, vodilni standardni poslovni sistem s tremi osnovnimi družinami modulov: finančno, logistično in kadrovsko, ki pokrivajo celoten spekter poslovnih aplikacij.
Skladiščenje obvladujejo s kanadskim softverom "Skupaj s sistemom SAP smo uvedli enega najsodobnejših sistemov skladiščnega poslovanja na podlagi identifikacije s črtno kodo, sistem kanadske firme Teklogix. Premični terminali za odčitavanje in ročni vnos podatkov so brezžično povezani s sistemom na bazni postaji v centralnem skladišču ali na proizvodnih mestih in od tu prek strežnika v sistem R/3," pojasnjuje Žvikartova. O finančnih prihrankih v Preventu ne morejo govoriti, saj so z informacijskim sistemom reorganizirali tudi materialni tok, tako da primerjava s prejšnjim poslovanjem ni mogoča. "Vsi izhodi in vhodi repromateriala in gotovih izdelkov se namreč izvajajo prek centralnega skladišča. Preprostost uporabe in velikanske prednosti pri zajemu podatkov - hitrost, natančnost, količina - pa so kmalu pokazale pozitivne učinke pri upravljanju materialov in izdelkov," je na koncu poudarila sogovornica.
Krka: avtomatizacija skladišča surovin V novomeški Krki uporabljajo različne informacijske rešitve, ki jim omogočajo racionalnejšo in zanesljivejšo industrijsko logistiko. Kot nam je povedal Tadej Grampovčan, pomočnik direktorja oddelka oskrbe z izdelki, eno takšnih rešitev pomeni informacijski sistem podjetja APS, s pomočjo katerega v celoti računalniško vodijo visokoregalni skladišči embalažnih materialov in končnih izdelkov. "Avtomatizacijo bomo uvedli tudi v skladišču surovin in pri načrtovanju proizvodnje, pa tudi pri sami pripravi surovin za proizvodnjo, uvajamo nov informacijski sistem podjetja Werum, ki bo omogočal racionalnejšo proizvodnjo. Za samo spremljanje celotnega Krkinega materialnega poslovanja že več let uporabljamo lasten informacijski sistem, ki ga sproti dopolnjujemo glede na nove potrebe."
Tovornjake spremljajo prek GPS Za načrtovanje in naročanje transporta pri zunanjih partnerjih ter za vodenje transportnih stroškov uporabljajo informacijsko orodje podjetja Milenium, ki je v operativni uporabi približno tri leta. Sledenje Krkinih tovornih vozil opravljamo s sistemom satelitskega spremljanja Rapal RN 600 GPS/GSM, s katerim lahko učinkoviteje načrtujemo tako odpremo kot dobavo. "Pri tem nam pomaga poenostavljeno carinsko poslovanje; prek računalniške povezave s carinskimi organi hitreje in učinkoviteje izmenjujemo podatke, kar nam omogoča informacijski sistem za izdelavo in izmenjavo carinskih deklaracij podjetja Trinet," je še pojasnil Grampovčan in dodal, da pri logističnih rešitvah računajo tudi na pomoč sistema SAP, katerega smo pravkar pričeli uvajati. "V celoti bomo lahko prihranke izračunali, ko bodo projekti končani." Danfoss: poenotenje na SAP R/3 Kot nam je povedal Ivan Štajdohar iz črnomaljskega Danfoss Compressors, pri logističnih procesih s pomočjo informacijske podpore obvladujejo načrtovanje proizvodnje, potrebe po vhodnih surovinah, naročila dobaviteljem, obvladovanje zalog vseh vrst materialov, skladiščno poslovanje, naročila kupcev ter napovedi, odpreme ... "Podatki v sistemu so zanesljivi in ažurni, tako da te procese obvladuje relativno malo ljudi. Carinsko poslovanje podpira program ljubljanskega podjetja Trinet. Gre namreč za evidence KV, elektronsko vlaganje deklaracij in vodenje carinskega skladišča." Strategija Danfossa sicer predvideva poenotenje informacijskih sistemov v podjetjih znotraj koncerna, tako bodo v prvi polovici leta 2005 implementirali sistem SAP R/3. "Izkušnje iz sestrskih podjetij bomo z veseljem uporabili, saj je prav načrtovanje proizvodnje najbolj zahteven in kompleksen modul. Letos implementiramo SAP R/3 na sedežu divizije v Nemčiji, v letu 2004 pa še v sestrskih podjetjih v Mehiki in na Slovaškem," je še povedal Štajdohar.
Nazaj


 

 
Bisnode, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Tel.: 01/62 02 850, Faks: 01/62 02 708, E-pošta: damjan.hegler@bisnode.com